WooCommerce Abandoned Cart Recovery

99,000

16.02.2023 1.0.11
Xem Website Demo

WooC Commerce Abandoned Cart Recovery là một tiện ích mở rộng WooC Commerce giúp bạn khôi phục các đơn đặt hàng chưa hoàn thành trong cửa hàng của mình. Khi một khách hàng thêm một sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không hoàn thành kiểm tra. Sau một khoảng thời gian đã lên lịch, giỏ hàng sẽ được đánh dấu là “bị bỏ rơi”. WooC Commerce Abandoned Cart Recovery sẽ bắt đầu gửi email khôi phục giỏ hàng hoặc tin nhắn Facebook cho khách hàng, nhắc nhở họ hoàn thành đơn hàng.

Khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không thanh toán. Sau một thời gian đã chọn, giỏ hàng sẽ được đánh dấu là “bị bỏ rơi”. WooC Commerce Abandoned Cart Recovery sẽ nắm bắt thông tin về giỏ hàng bao gồm ngày thêm vào giỏ hàng, địa chỉ email của khách hàng, các mặt hàng đã thêm vào giỏ hàng, tổng số giỏ hàng, trạng thái giỏ hàng và địa chỉ IP. Sau đó, sử dụng thông tin này để liên hệ với khách hàng, giảm giá và yêu cầu họ hoàn tất việc thanh toán.

Xem thêm

  1. Các mẫu giao diện website trên web đều do Tôi làm web dạo code và dựng lên.
  2. Các plugin đều là những phiên bản được cập nhật mới nhất, hoàn toàn sạch và tải từ nhà sản xuất.
  3. Tôi làm web dạo sẽ hỗ trợ cài đặt giao diện và plugin cho KH thông qua teamview hoặc ultraview hoặc thông tin hosting KH cung cấp.
  4. Tôi làm web dạo cũng có dịch vụ thuê hosting, nếu muốn biết giá cả cũng như thông số hosting thì KH liên hệ chúng tôi  theo các thông tin có trên website
  5. Các mẫu giao diện có note liên hệ trước để mua thì trước khi mua KH hãy liên hệ trước với chúng tôi trước khi mua giao diện.