Code sửa hiển thị sản phẩm mặc định sang dạng random trong woocommerce

Hôm nay Tôi Làm Web Dạo sẽ chia sẻ tới mọi người đoạn code sửa hiển thị sản phẩm mặc định sang dạng random trong woocommerce.

Sửa hiển thị sản phẩm mặc định sang dạng random trong woocommerce để làm gì ??

Tại sao mình lại chia sẻ bài viết này. Là bởi trong quá trình làm web khách hàng của mình có yêu cầu mình làm sao để các sản phầm trong trang shop page, category product page và search page hiển thị sản phẩm ngẫu nhiên ( random ) với mục đích tránh đối thủ spy theo product type..

Mình thấy cũng rất có lí là bởi trong trường hợp nếu bạn bán các sản phẩm POD ( Print On Demand ) thì việc  hiển thị các sản phẩm mới nhất rất có thể bị spy và nếu bên họ mạnh về ads thì chắc chắn sản phẩm trên store của bạn sẽ bị đè bẹp :)).

Vậy làm sao để hiển thị sản phẩm mặc định sang dạng random trong woocommerce ??

Code sửa hiển thị sản phẩm mặc định sang dạng random trong woocommerce

Rất đơn giản các bạn chỉ cần coppy các đoạn code này bỏ vào file function.php của theme bạn đang sử dụng hoặc child theme

function custom_default_product_sorting($sort_args) {
if (is_product_category()) {
$sort_args['orderby'] = 'rand';
}
return $sort_args;
}
add_filter('woocommerce_get_catalog_ordering_args', 'custom_default_product_sorting');

function change_default_catalog_orderby($default) {
return 'rand';
}
add_filter('woocommerce_default_catalog_orderby', 'change_default_catalog_orderby');

Đoạn code trên sẽ thay đổi hiển thị sản phẩm mặc định sang dạng random trên trang shop và danh mục sản phẩm.

function custom_search_sorting($query) {
if ($query->is_search()) {
$query->set('orderby', 'rand');
}
return $query;
}
add_filter('pre_get_posts', 'custom_search_sorting');

Đoạn code trên sẽ thay đổi hiển thị sản phẩm mặc định sang dạng random trên trang search.

Kết luận

Như vậy trong bài viết trên mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng code sửa hiển thị sản phẩm mặc định sang dạng random trong woocommerce. Trong quá trình làm nếu có bất kì thắc mắc nào bạn có thể liên hệ với mình ở đây

Chúc các bạn thành công !!!!